ورزش » - - عزیزم مثل داستانهای شهوانی خفن این است که جنسیت به ریاضی

13:00
در مورد فیلم های سکسی

سبزه شیرین می پرسد دوست خود داستانهای شهوانی خفن را برای کمک به تکالیف ریاضی. او اعتراف کرد که او نمی داند هر چیزی. البته مردان خواهد بود بیش از شاد برای کمک به او چرا که او در حال سیگار کشیدن شخص ساده و معصوم داغ.